Vraag vrijblijvend een offerte aan met onze Online Aangifte Offerte Tool

Last updated : 15 April 2021
Heeft u onze hulp nodig? expat@taxci.nl
+31(0)20 570 9440 bel me terug
 
stap 1 Woonplaats
stap 2 Situatie
stap 3 Bijzonder
stap 4 Partner
stap 5 Serviceniveau
stap 6 Overzicht

Uw persoonlijke aangifte inkomstenbelasting

De prijs voor het opmaken van uw aangifte inkomstenbelasting is1.077 (excl. BTW)

Als u geïnteresseerd bent in deze aanbieding, vul dan hieronder uw persoonlijke gegevens in en verstuur het contactverzoek. We nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om onze offerte te bevestigen.

Op basis van uw eerdere antwoord (en) kunnen we niet direct een aanbieding met een vaste vergoeding doen. Een persoonlijk aanbod voor uw situatie kunt u doen door contact met ons op te nemen via onderstaand formulier. Binnen 1-2 werkdagen wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

Neem contact met mij op over dit aanbod!

Uw antwoorden

Partner

Your personal offer
Preparing your Dutch income tax return
Service level:
Surcharge for your fiscal partner
Subtotal
Dutch VAT 21%
Grand total


Agreement on this offer
Your personal data
Woonplaats
Speciale situaties
Bijzondere omstandigheden

Doet zich één of meerdere van de volgende
bijzondere omstandigheden voor ?

Moeten wij ook aangifte voor uw partner doen?
Your service level
*
*
*
*
*
clear this field
serviceniveau
BRONS

Digitale afhandeling

selecteer
serviceniveau
ZILVER

Digitale afhandeling

Correspondentieadres

selecteer
serviceniveau
GOUD

Digitale afhandeling

Correspondentieadres

Review aanslagen

Tax memo

selecteer
serviceniveau
PLATINUM

Digitale afhandeling

Correspondentieadres

Review aanslagen

Tax memo

Tax meeting (max 1 uur)

selecteer
Volgende stap: uw situatie » Volgende stap » Volgende stap - Aangifte partner » Volgende stap - SERVICE LEVEL » Volgende stap: OVERZICHT » Verstuur contact verzoek »
of


Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]

Als fiscale partner kwalificeert in beginsel altijd uw echtgeno(o)t(e), de persoon waarmee u een geregistreerd partnerschap heeft, en in bijzondere gevallen, de persoon die niet aan deze criteria voldoet maar waarmee u een gezamelijke huishouding voert.


Uw fiscale partner kan alleen met u gezamenlijk aangifte doen indien deze persoon het gehele jaar inwoner van Nederland is geweest of indien dit niet het geval is, u gedurende het gehele jaar een gezamelijke huishouding heeft gevoerd.

Meer informatie [x]
Aangifte inkomstenbelasting - Overzicht serviceniveaus Platinum  Goud  Zilver  Brons 
U wilt dat wij uw jaarlijkse Nederlandse aangifte voor de inkomstenbelasting tijdig en nauwkeurig voorbereiden en indienen  v  v  v  v
U wilt dat wij optreden als uw correspondentieadres voor de Nederlandse belastingdienst.   v  v  x  x
U wilt dat wij kopiën van uw voorlopige en definitieve inkomstenbelastingaanslagen ontvangen om deze te beoordelen en aan u door te sturen met onze opmerkingen en gedetailleerde instructies voor afhandeling.  v  v  x  x
U wenst onze schriftelijk toelichting en uitleg te ontvangen op de standpunten die wij in uw aangifte hebben ingenomen en de daarmee samenhangende risico’s en mogelijkheden.  v  v  x  x
U wilt een adviesgesprek (bespreking of telefoongesprek van maximaal één uur) en doorlopende communicatie met betrekking tot uw (Nederlandse) belastingpositie, belastingteruggaven of betalingen en eventuele (standaard) bezwaarprocedures.  v  x  x  x
Meer informatie [x]

Het P-Biljet is het voorgeschreven aangifte inkomstenbelastingformulier voor fiscale inwoners van Nederland. U dient in dit biljet een gedetailleerde opgave te doen van uw wereldwijde inkomsten uit arbeid (arbeid & onderneming), aanmerkelijk belang en sparen en beleggen. 

U dient ook een P-Biljet in te dienen als u het gehele jaar in Nederland woonachtig bent geweest maar gebruik maakt van de zogenaamde 30%-regeling en kiest voor de beperkt buitenlandse belastingplichtige status.

Voor ondernemers is een uitgebreidere versie van het P-Biljet, het O-Biljet, beschikbaar.

Meer informatie [x]

Het M-Biljet is de zogenaamde migratieaangifte. Dit formulier bevat extra hoofdstukken voor een gedetailleerde opgave van uw inkomen en vermogen in de periode van het jaar dat u (nog) geen Nederlands fiscaal ingezetene was.

In geval van emigratie uit Nederland moet ook specifieke informatie worden gegeven over bepaalde categorieën van uitgestelde inkomsten, zoals opgebouwde pensioenrechten, lijfrenten en opgebouwde inkomsten uit aanmerkelijk belang op het moment dat u uit Nederland emigreerde.

Deze laatste informatie wordt gebruikt als basis voor de zogenaamde “conserverende aanslag” die dient ter bescherming van de Nederlandse belastingclaim op dergelijke uitgestelde inkomsten (exit heffing).

Meer informatie [x]

Het C-Biljet is voorgeschreven voor de Nederlandse inkomstenbelasting aangifte van niet-inwoners die bepaalde inkomsten uit Nederlandse bron genieten. Het onderscheidende kenmerk van het C-Biljet is dat u slechts bepaalde categorieën van Nederlandse inkomstenbronnen behoeft te aan te geven.

Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er zijn alleen van toepassing indien u ons kunt voorzien van een balans, winst &verliesrekening, overzicht van
privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.).

Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er zijn alleen van toepassing indien u ons kunt voorzien van een balans, winst &verliesrekening, overzicht van
privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.).

Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er waavoor wij ook de balans en winst & verliesrekening moeten opstellen is alleen van toepassing bij maximaal vijftig (50) te verwerken facturen, de aanwezigheid van een afzonderlijke bankrekening van de zaak en u in staat bent om aan het einde van het jaar een overzicht van privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.) te verstrekken.

Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er waavoor wij ook de balans en winst & verliesrekening moeten opstellen is alleen van toepassing bij maximaal vijftig (50) te verwerken facturen, de aanwezigheid van een afzonderlijke bankrekening van de zaak en u in staat bent om aan het einde van het jaar een overzicht van privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.) te verstrekken.

Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Meer informatie [x]
Are you sure you want to remove this webinar?
You have now added the webinar to your wishlist.