Woonplaats
Situatie
Bijzonder
Partner
Serviceniveau
Overzicht
Wat was uw woonplaats in 2022?
Meer informatie [x]

Het P-Biljet is het voorgeschreven aangifte inkomstenbelastingformulier voor fiscale inwoners van Nederland. U dient in dit biljet een gedetailleerde opgave te doen van uw wereldwijde inkomsten uit arbeid (arbeid & onderneming), aanmerkelijk belang en sparen en beleggen. 

U dient ook een P-Biljet in te dienen als u het gehele jaar in Nederland woonachtig bent geweest maar gebruik maakt van de zogenaamde 30%-regeling en kiest voor de beperkt buitenlandse belastingplichtige status.

Voor ondernemers is een uitgebreidere versie van het P-Biljet, het O-Biljet, beschikbaar.

Meer informatie [x]

Het M-Biljet is de zogenaamde migratieaangifte. Dit formulier bevat extra hoofdstukken voor een gedetailleerde opgave van uw inkomen en vermogen in de periode van het jaar dat u (nog) geen Nederlands fiscaal ingezetene was.

In geval van emigratie uit Nederland moet ook specifieke informatie worden gegeven over bepaalde categorieën van uitgestelde inkomsten, zoals opgebouwde pensioenrechten, lijfrenten en opgebouwde inkomsten uit aanmerkelijk belang op het moment dat u uit Nederland emigreerde.

Deze laatste informatie wordt gebruikt als basis voor de zogenaamde “conserverende aanslag” die dient ter bescherming van de Nederlandse belastingclaim op dergelijke uitgestelde inkomsten (exit heffing).

Meer informatie [x]

Het C-Biljet is voorgeschreven voor de Nederlandse inkomstenbelasting aangifte van niet-inwoners die bepaalde inkomsten uit Nederlandse bron genieten. Het onderscheidende kenmerk van het C-Biljet is dat u slechts bepaalde categorieën van Nederlandse inkomstenbronnen behoeft te aan te geven.

Welke situatie doet zich voor?
Additional information [x]
Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er zijn alleen van toepassing indien u ons kunt voorzien van een balans, winst &verliesrekening, overzicht van
privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.).

Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er zijn alleen van toepassing indien u ons kunt voorzien van een balans, winst &verliesrekening, overzicht van
privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.).

Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er waavoor wij ook de balans en winst & verliesrekening moeten opstellen is alleen van toepassing bij maximaal vijftig (50) te verwerken facturen, de aanwezigheid van een afzonderlijke bankrekening van de zaak en u in staat bent om aan het einde van het jaar een overzicht van privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.) te verstrekken.

Meer informatie [x]

De prijs voor een aangifte met inkomsten uit onderneming als ZZP’er waavoor wij ook de balans en winst & verliesrekening moeten opstellen is alleen van toepassing bij maximaal vijftig (50) te verwerken facturen, de aanwezigheid van een afzonderlijke bankrekening van de zaak en u in staat bent om aan het einde van het jaar een overzicht van privéopnamen en -stortingen en een overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten (representatie, eten en drinken, bezoek cursussen en congressen, e.d.) te verstrekken.

or
Doet zich één of meerdere van de volgende bijzondere
omstandigheden voor ?
Additional information [x]
or
Moeten wij ook aangifte voor uw partner doen?
Additional information [x]
or
Service level
Additional information [x]
Aangifte inkomstenbelasting - Overzicht serviceniveaus  Platinum  Goud  Zilver  Brons 
U wilt dat wij uw jaarlijkse Nederlandse aangifte voor de inkomstenbelasting tijdig en nauwkeurig voorbereiden en indienen  v  v  v  v
U wilt dat wij optreden als uw correspondentieadres voor de Nederlandse belastingdienst.   v  v  x  x
U wilt dat wij kopiën van uw voorlopige en definitieve inkomstenbelastingaanslagen ontvangen om deze te beoordelen en aan u door te sturen met onze opmerkingen en gedetailleerde instructies voor afhandeling.  v  v  x  x
U wenst onze schriftelijk toelichting en uitleg te ontvangen op de standpunten die wij in uw aangifte hebben ingenomen en de daarmee samenhangende risico’s en mogelijkheden.  v  v  x  x
U wilt een adviesgesprek (bespreking of telefoongesprek van maximaal één uur) en doorlopende communicatie met betrekking tot uw (Nederlandse) belastingpositie, belastingteruggaven of betalingen en eventuele (standaard) bezwaarprocedures.  v  x  x  x
or

De prijs voor het opmaken van uw aangifte inkomstenbelasting is € 0 (excl. BTW)

Als u geïnteresseerd bent in deze aanbieding, vul dan hieronder uw persoonlijke gegevens in en verstuur het contactverzoek. We nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om onze offerte te bevestigen.

 Op basis van uw eerdere antwoord (en) kunnen we niet direct een aanbieding met een vaste vergoeding doen. Een persoonlijk aanbod voor uw situatie kunt u doen door contact met ons op te nemen via onderstaand formulier. Binnen 1-2 werkdagen wordt er telefonisch contact met u opgenomen.

Neem contact met mij op over dit aanbod!

or